ОЛО̀ВНО

ОЛО̀ВНО-. Първа съставна част на сложни прилагателни със значение: 1. Оловен, като: оловноацетатен, оловнозелен, оловносив.

2. Олово-, напр. оловносъдържащ, оловномеден, оловноманганов и др.

Списък на думите по буква