ОЛО̀ВНОДОБИВЕН

ОЛО̀ВНОДОБИВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Който е свързан с добиването на олово; оловодобивен. В оловнодобивната фабрика ще бъдат направени индустриални опити за стопяване на оловен концентрат в електропещи. ВН, 1960, бр. 2661, 2. Оловнодобивен завод. Оловнодобивни процеси (технологии).

Списък на думите по буква