ОЛО̀ВНОКАФЯВ

ОЛО̀ВНОКАФЯВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и , прил. Който е кафяв със сив, оловен оттенък. Екземпляри [от Семиреченски тритон], които са били по-дълго време на сушата, обикновено са по-светли, отколкото тези, прекарали продължително време във вода — тъмни, с оловнокафяв цвят. Л. Христов, З, 44.

Списък на думите по буква