ОЛО̀ВНОМЪТЕН

ОЛО̀ВНОМЪТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Индив. Който е мътен, тъмен със сив оттенък, като цвета на оловото. Въздухът

над полето трепереше като запален,.. Над града виснеше в някаква мъртвешка неподвижност грамаден, оловномътен облак. Д. Ангелов, ЖС, 360.

Списък на думите по буква