ОЛО̀ВНООБЛАЧЕН

ОЛО̀ВНООБЛАЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Индив. За небе — което е облачно със сив цвят, като на олово. Разсъмваше се и заедно със светлината на това мрачно оловнооблачно небе все повече настъпваше и тревогата за онова, което щеше да се случи днес. Г. Караславов, ОХ III, 260.

Списък на думите по буква