ОЛО̀ВНОСИНКАВ

ОЛО̀ВНОСИНКАВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е синкав със сив, оловен оттенък. Може би някои са я виждали [токачката] по селските дворове — прегърбена, оловносинкава, изпъстрена с много бели петна. ВН, 1961, бр. 3096, 4.

Списък на думите по буква