ОЛО̀ВНОЦИНКОВ

ОЛО̀ВНОЦИНКОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който съдържа олово и цинк. Главният суров материал за неговото [на оловото] добиване са т. нар. оловноцинкови и оловномедни руди. Д. Димитров, ОХТ ч. 2, 118. Оловноцинков концентрат.

2. Който е свързан с добива на олово и цинк. Оловноцинков завод. Оловноцинково производство.

Списък на думите по буква