ОЛО̀ВЦЕ

ОЛО̀ВЦЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от олово.

Гълтам / глътна оловцето. Разг. Обикн. в мин. и бъд. вр. Ще съм убит. Едни твърдяха, че смъртни присъди ще има само за нелегалните другари .. Други твърдяха, че освен нелегалните ще глътнат оловцето, както казваше бай Митър, и Гаврил Богданов, Кирил Митев, директорът и Стефан Димитров. К. Митев, ПБ, 334.

Списък на думите по буква