ОЛОГАВЯ̀ВАМ

ОЛОГАВЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; ологавѐя, ‑ѐеш, мин. св. ‑я̀х, прич. мин. св. деят. ологавя̀л, ‑а, ‑о, мн. ологавѐли, св., непрех. Диал. Схваща се, става неподвижна (определена, отделна част) на тялото ми. Си лежаа [от сипаница] и станаа,/ мома Неда не станува. / Ослепела с двете очи,/ осакатела с двете раце, / ологавела с двете нозе. Нар. пес., СбНУ XLV, 354.

Списък на думите по буква