ОЛОГЕНЀЗА

ОЛОГЕНЀЗА ж. Теория, според която животът е възникнал едновременно върху цялото земно кълбо във вид на много микроскопични организми, съвършено аналогични един на друг и принадлежащи към един и същ вид.

— От гр. ◊λος 'цял' + γένεσις 'раждане'.

Списък на думите по буква