ОЛОГРА̀Ф

ОЛОГРА̀Ф м. Юрид. Саморъчно написано от завещателя завещание.

— От фр. olographe.

Списък на думите по буква