ОЛО̀КАМ

ОЛО̀КАМ. Вж. олоквам.

ОЛО̀КАМ

ОЛО̀КАМ СЕ. Вж. олоквам се.

Списък на думите по буква