ОЛО̀КВАНЕ

ОЛО̀КВАНЕ1, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от олоквам и от олоквам се; олочване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

ОЛО̀КВАНЕ

ОЛО̀КВАНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от олоквам се; изтъркване, протриване.

Списък на думите по буква