ОЛО̀МЛАНИ

ОЛО̀МЛАНИ нареч. Диал. Преди две години; по-миналата година; полани.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899. Друга (диал.) форма: оломнани.

Списък на думите по буква