ОЛО̀МЛАНСКИ

ОЛО̀МЛАНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Който е отпреди две години; по-миналогодишен, по-лански. На рид имат до три бели снега; / еден — лански, други — оломлански, / свой трети, леле — годинашни. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ III, 358. Ми ги фърли овчарят яболка во вода,/ ,/ първ яболко остана над вода: / Ова, велит, оломланско беше. Нар. пес., СбБрМ, 77.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899. — Друга (диал.) форма: оломнански.

Списък на думите по буква