ОЛО̀ЧВАНЕ

ОЛО̀ЧВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от олочвам и от олочвам се; излочване, олокване.

Списък на думите по буква