ОЛОШАВЯ̀ВАНЕ

ОЛОШАВЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от олошавявам; залошавяване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква