ОЛУ̀ПВАНЕ

ОЛУ̀ПВАНЕ1, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от олупвам1 и от олупвам се.

ОЛУ̀ПВАНЕ

ОЛУ̀ПВАНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Олюпване, олющване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

ОЛУ̀ПВАНЕ

ОЛУ̀ПВАНЕ1, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от олупвам1 и от олупвам се.

ОЛУ̀ПВАНЕ

ОЛУ̀ПВАНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Олюпване, олющване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква