ОЛФАКТОМЀТРИЯ

ОЛФАКТОМЀТРИЯ ж. Мед. Начин за измерване на чувствителността, остротата на обонянието чрез вдухване в носа на въздух, който съдържа концентрирано миришещо вещество.

— От лат. olfactus 'обоняние' + гр. μετρέω 'меря'.

Списък на думите по буква