ОЛФАКТОМЀТЪР

ОЛФАКТОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Мед. Уред за измерване на чувствителността, остротата на обонянието.

— От лат. olfactus 'обоняние' + гр. μέτρον 'мярка' през лат. metrum.

Списък на думите по буква