ОЛЮ̀ПВАНЕ

ОЛЮ̀ПВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от олюпвам и от олюпвам се.

Списък на думите по буква