ОЛЮ̀СПВАНЕ

ОЛЮ̀СПВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от олюспвам и от олюспвам се; олющване1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква