ОЛЮТЯ̀ВАНЕ

ОЛЮТЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от олютявам и от олютявам се. В случаите, когато се налага олютяването в по-висока степен на отделни партиди млян червен пипер, също се използуват шипките, като се смесват в определено съотношение с другия червен пипер. П. Даскалов и др., ТК, 46.

Списък на думите по буква