ОМАГАНЯ̀ВАНЕ

ОМАГАНЯ̀ВАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от омаганявам и от омаганявам се. Въпреки наличието на достатъчно магани омаганяването на памука върви много слабо. Само 1/3 от изкупения памук е омаганен. ВН, 1959, бр. 2557, 1.

Списък на думите по буква