ОМАГЬО̀СВАНЕ

ОМАГЬО̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от омагьосвам и от омагьосвам се.

Списък на думите по буква