ОМА̀ЙВАЩО

ОМА̀ЙВАЩО нареч. За означаване на много висока степен в проявата на някакво качество, изразено с думата, към която се отнася; изключително, извънредно (много). На другия ден утрото беше омайващо красиво.

Списък на думите по буква