ОМА̀ЙНИК

ОМА̀ЙНИК1, мн. ‑ци, м. 1. Диал. Мъж, който омагьосва, омайва (в 4 знач.); магьосник, вещер1. Човеци — мъже и жени — осенени от тях [самовилите] и от тяхната сила, са също такива като тях омайници, магьосници, знайници, вещици и вещери. Б. Ангелов, ЛС, 40.

2. Остар. Книж. Човек, който притежава способност да върши вълшебства, чудеса; вълшебник, чародей, магьосник, омаятел. Богатството е подобно на зъмята (змията), у която мъдрий омайник може да улови за опашката, без да го ухапе. Т. Шишков, ТС, 109.

ОМА̀ЙНИК

ОМА̀ЙНИК2, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Омайниче. Твърде удобни за подобни сравнения, анализи и заключения са семейство лютикови.., разноцветни (родовете шипка.., омайник.., глог). М. Воденичаров, ЕБ, 129.

Брах омайник. Диал. Изпадам в несвяст от удар или бой. Замахна, та ма халоса в главата на убиване.. От главата брах омайник. Г, 1863, бр. 1, 5

Списък на думите по буква