О̀МАЛИЯ

О̀МАЛИЯ ж. Диал. Омала (в 1 знач).

— От Н. Геров, Речник на блъгарския язик, 1899.

Списък на думите по буква