ОМАЛОВАЖА̀ВАНЕ

ОМАЛОВАЖА̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от омаловажавам и от омаловажавам се; подценяване, принизяване. Говореше някак нехайно, с една малко обидна нотка на омаловажаване и подценяване — навик, който бях срещал и у други софиянци. Л. Станев, ПХ, 122. В някои случаи липсва достатъчно историзъм, забравя се сякаш епохата, в която живее авторът и това неизбежно води до омаловажаването му. НК, 1958, бр. 34, 2.

Списък на думите по буква