ОМАЛОМО̀ЩВАНЕ

ОМАЛОМО̀ЩВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от омаломощвам и от омаломощвам се.; омаломощаване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква