ОМАЛОМОЩЯ̀ВАНЕ

ОМАЛОМОЩЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от омаломощявам.

Списък на думите по буква