ОМАЛЯ̀ВАНЕ

ОМАЛЯ̀ВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от омалявам1.

ОМАЛЯ̀ВАНЕ

ОМАЛЯ̀ВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от омалявам2.

Списък на думите по буква