ОМАНГО̀ЛВАНЕ

ОМАНГО̀ЛВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от оманголвам.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква