ОМА̀Р

ОМА̀Р м. 1. Вид едър морски рак с дължина до 60 см и тегло до 15 кг, който прилича на речния рак и има вкусно месо. Homarus. Най-голям от морските раци е омарът, който живее в Атлантическия океан, Средиземно море и други морета. Зоол. VII кл, 42. От приличната на папрат родомела се подаде някакъв половинметров омар, но като забеляза леките движения на кинооператора, се спря, като въртеше подобните си на телескоп очи. ВН, 1960, бр. 2642, 2. Пълзели криви раци, щракал страшните си щипки големият рак омар. П. Бобев, ЗП, 110. // Само мн.Този рак, приготвен като храна, ястие. На масата имаше фасул-чорба.. и бяло сирене.. А между другото намираше се и салата от омари, дори хубави стриди. П. Вежинов, ДМ, 51. Докато трае обедът или вечерята, няколко издраскани плочи разплитат серпантини от хрипкави звуци.. И внезапно всичко наоколо добива някакъв театрален характер:.. и пътниците, и келнерите, и грамадните варени омари. Св. Минков, ДА, 10.

2. Само мн. Зоол. Семейство морски безгръбначни десетокраки ракообразни, включващо 37 вида, най-големият от които достига до 65 см. Homarus.

— От хол. hummer през фр. homard или рус. омар.

Списък на думите по буква