ОМАСКАРЯ̀ВАНЕ

ОМАСКАРЯ̀ВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от омаскарявам и от омаскарявам се.

Списък на думите по буква