ОМАСЛЯ̀ВАНЕ

ОМАСЛЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от омаслявам и от омаслявам се. Филмовият канал трябва да се поддържа в изрядна чистота. За тази цел е необходимо преди всяко зареждане на кинофилма да се отстраняват всички следи от нагар, прах или евентуално омасляване по работните повърхности на филмовия канал. Й. Венов и др., К, 59. В последно време са конструирани [шевни] машини с .. централизирано омасляване. Н. Афлатарлиева и др., ТДО, 36.

Списък на думите по буква