ОМА̀СЛЯНЕ

ОМА̀СЛЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от омаслям и от омаслям се; омасляване.

Списък на думите по буква