ОМА̀ХВАНЕ

ОМА̀ХВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от омахвам1 и от омахвам се; изгълтване, омитане.

ОМА̀ХВАНЕ

ОМА̀ХВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от омахвам2; набиване, натупване.

Списък на думите по буква