ОМАЯ̀ТЕЛКА

ОМАЯ̀ТЕЛКА ж. Остар. Книж. Омайница (във 2 знач.). Вторая част съдержава:... Чародейска песен, Тодорка, слънце и майка ѝ омаятелка. Замечание, що са били деяствително змейове и змеици, самодиви и юди. Г. С. Раковски, П I, ХIII-ХIХ.

Списък на думите по буква