ОМБРОГРА̀Ф

ОМБРОГРА̀Ф м. Спец. Уред за автоматично непрекъснато записване на количеството и продължителността на валежите.

— От гр. ΐ̀μβρος 'дъжд' + γρά5ω 'пиша'.

Списък на думите по буква