ОМБРОГРА̀ФИЯ

ОМБРОГРА̀ФИЯ, мн. няма, ж. Спец. Метод за записване на количеството и продължителността на валежите посредством омброграф.

Списък на думите по буква