ОМБРОМЀТРИЯ

ОМБРОМЀТРИЯ, мн. няма, ж. Спец. Метод за измерване на количеството на падналите валежи.

— От гр. ΐ̀μβρος 'дъжд' + μέτρον 'мярка, мерене'.

Списък на думите по буква