ОМБРОМЀТЪР

ОМБРОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑тра, м. Спец. Уред за автоматично измерване на количеството на валежите; дъждомер.

Списък на думите по буква