О̀МБУДСМАН

О̀МБУДСМАН м. Админ. Съветник по гражданските права, независимо лице или институция, които проучват жалби на граждани по отношение на държавната или местната администрация и др. Омбудсманът консултира и помага на гражданите безплатно. Дем, 1999, бр. 204, 8.

— Англ. ombudsman от швед.

Списък на думите по буква