ОМЀКНАЛОСТ

ОМЀКНАЛОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Книж. Отвл. същ. от омекнал.

— От Ст. Младенов, Етимологичен и правописен речник.., С, 1941.

Списък на думите по буква