ОМЀКНУВАНЕ

ОМЀКНУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от омекнувам; омекване.

Списък на думите по буква