ОМЕКЧА̀

ОМЕКЧА̀. Вж. омекчавам.

Списък на думите по буква