ОМЕКЧЀНИЕ

ОМЕКЧЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Омекчаване. Въпреки разните изменения и чувствителни омекчения на предложенията на Европа, [турците] не склониха да отстъпят в нищо. НБ, 1877, бр. 60, 234. Само веднъж хаджи Пени запита нещо Панайотка и тя му отвърна бавно, с гръцки омекчения, нещо, което толкоз му хареса, че го накара да прижуми от доволство. Д. Немиров, Б, 113-114.

Списък на думите по буква