ОМЀЧВАНЕ

ОМЀЧВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от омечвам се.

Списък на думите по буква