ОМЀШВАНЕ

ОМЀШВАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от омешвам1 и от омешвам се.

ОМЀШВАНЕ

ОМЀШВАНЕ2, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от омешвам2 и от омешвам се.

Списък на думите по буква